Услуги

СБАЛДБ „Д-р Лисичкова“ – ЕООД работи с договор по НЗОК по следните клинични пътеки:

КП 61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит

КП 63 Гломерулонефрити-остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица под 18 години

КП 65 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити-остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години

КП 90 Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

КП 93 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

КП 95 Диагностика и лечение при инфекциозно – алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

КП 97 Гнойно – възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години

КП 100 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица под 18 години

КП 102 Бронхопневмония при лица под 18 – годишна възраст

КП 103 Бронхиолит при лица под 18 – годишна възраст

КП 292 Токсоалергични реакции при лица под 18 години

КП 294 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години